Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-13 22:06:47  niezapominajka3 niezapominajka3

Utworzono artykuł 222374 o nazwie 'Sprawozdanie Finansowe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222374
user_idpuste692467
resource_idpuste384
namepusteSprawozdanie Finansowe
category_idpuste5223
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie Finansowe za 2018
fullpuste

Sprawozdanie Finansowe za 2018

publishfrompuste2019-05-10 00:00:00
_activepuste1
tagspustesprawozdanie
slugpustebilans
2019-05-13 22:08:25  niezapominajka3 niezapominajka3

Pole category_id zmieniło wartość z '5223' na '39654'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawozdanie Finansowe za 2018</p> ' na '<p> <strong>Sprawozdanie Finansowe za 2018</strong></p> '

Pole slug zmieniło wartość z 'bilans' na 'sprawozdanie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id522339654
full

Sprawozdanie Finansowe za 2018

Sprawozdanie Finansowe za 2018

slugbilanssprawozdanie
2019-05-13 22:11:54  niezapominajka3 niezapominajka3

Zmieniono nazwę z 'Sprawozdanie Finansowe' na 'Sprawozdanie Finansowe za 2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSprawozdanie FinansoweSprawozdanie Finansowe za 2018
2019-05-13 22:12:51  niezapominajka3 niezapominajka3
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-13 22:12:52  niezapominajka3 niezapominajka3

Załączono plik 558433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2142067
user_idpuste692467
fobject_idpuste558433
resource_idpuste384
modelpusteArticle
foreign_idpuste222374
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się